SZKLANY SUFIT- czym jest i jak można się przez niego przebić

Szklany sufit- niewidzialne ograniczenia, z którymi wciąż mierzyć się muszą kobiety pragnące awansować na wysokie stanowiska w biznesie, polityce oraz na wszelkie stanowiska kierownicze. To brak równego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy, który pomimo poprawiającej się sytuacji, istnieje jako poważny problem. Obowiązki rodzinne, stereotypy oraz role społeczne, to dla wielu pracodawców ,,przesłanki i przeszkody”, które w znaczny sposób dyskryminują kobiety w walce o wyższe stanowiska. Abstrahując od tego, iż w Polsce odsetek kobiet na najwyższych, kierowniczych stanowiskach równa się już 40 proc. ( według badań Grant Thornton), to nadal kobiety posiadające podobne wykształcenie i kwalifikacje, zarabiają mniej i stanowią mniejszość w porównaniu do mężczyzn pracujących na tych samych stanowiskach.

Dlaczego w XXI wieku, dobie postępu i rozwoju świata, istnieje problem w kwestii przydziału obowiązków, premii czy też wysokości wynagrodzeń? Pomimo podjęcia kroków w celu likwidacji dyskryminacji płciowej, sytuacja kobiet na rynku pracy jest gorsza niż mężczyzn. Od czego to zależy i czym jest spowodowana?
Przyczyn może być wiele. Od wyżej wspomnianych stereotypów ( w Polsce wciąż 26 proc. mężczyzn uważa, że dzieckiem i domem powinna zajmować się kobieta), z góry narzucone kobietom role społeczne, w których nie ma miejsca na karierę i zarabianie na rodzinę, po przekonanie, iż mężczyźni są mniej emocjonalni, stanowczy i konkretni. Kobiety zaś postrzega i traktuje się jako bardziej uległe, ustępliwe, nie potrafiące skutecznie i merytorycznie walczyć o dobro firmy, co stwarza odgórne założenia, iż nie sprostają ciężkim wymaganiom wysokich stanowisk.
Powoduje to znaczące utrudnienia już od samego początku, gdyż odsuwane kobiety nie budują swojej sieci kontaktów wystarczającej, by móc rozwijać się w danej branży. Wchodząc w męski świat biznesu napotykają właśnie ów szklany sufit. Jednakże problem nie pozostaje bez echa, w odpowiedzi na wciąż obecną w środowisku sytuację, powstało wiele organizacji, inicjatyw walczących z dyskryminacją. Włączają się w nią także firmy oraz uczelnie, czego doskonałym przykładem są akcje: „kobiety do IT” czy „dziewczyny na politechniki”. Luka płacowa w zarobkach kobiet i mężczyzn wynosi w Polsce 20 proc., a z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że kobiety ponad dwukrotnie częściej pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy. Choć sytuacja kobiet się poprawia, statystyki wykazują znaczne dysproporcje zależne od branży. Dane zebrane przez Komisję Europejską wynika, iż na siedem milionów pracowników zatrudnionych w sektorze ICT tylko 30 proc. to kobiety, które są niedostatecznie reprezentowane zwłaszcza wśród kadry zarządzającej – zaledwie 19 proc. pracowników branży ICT ma kobietę za szefa.

Własny biznes- szansa, która coraz częściej otwiera drzwi do sukcesu
Musi upłynąć jeszcze wiele czasu, aż rynek ustabilizuje się na tyle, byśmy mogli rozmawiać o równości między płciami. Niezależnie od natężenia i wysiłku jaki kobiety wkładają w swoją edukację, rozwój, samodoskonalenie, w danej branży, firmie czy też środowisku, są skazane na ograniczony pułap możliwości. A mówiąc wprost- nigdy nie awansują. Tym samym najlepszym wyjściem, aby być kowalem swojego losu, w pełni wykorzystać potencjał, zdobytą wiedzę oraz doświadczenie jest założenie swojego biznesu i udowodnienie światu ( a przede wszystkim sobie), że mamy w sobie siłę i potrafimy działać. Jak więc rozbić szklany sufit i dostać się na samą górę?
Przede wszystkim każda kobieta musi odpowiedzieć sobie na pytanie kim chce być i co chciałaby osiągnąć. Perfekcjonizm często zapędza nas w pułapkę idealizmu, jaki na kobiety narzucany jest przez społeczeństwo i same. Wyznaczenie celów, określenie priorytetów to pierwszy krok to realizacji działań. Jednym słowem należy wziąć sprawy w swoje ręce. Pewność siebie, wewnętrzna siła, wiara w siebie i swoje możliwości, stanowczość- to cechy, które zdecydowanie pomogą się wzbić ponad wyżyny ogólnych stereotypów. Niestety wciąż kobiety muszą udowadniać swoją pozycję, tym samym połączenie tych cech, doświadczenia zawodowego, wiedzy i kompetencji, jest przepisem na ów sukces. Wyzbycie się niepewności:,, nie dam rady”, ,,to nie jest najlepszy czas”, ,,może kiedyś..” to stanowczy krok ku karierze zawodowej. W czasie, gdy kobiety analizują, myślą, mężczyźni działają w niekiedy przesadnym przeświadczeniu o swoich możliwościach i potencjale. PEWNOŚĆ SIEBIE to klucz. Gdy czujemy blokadę, brak większych możliwości w danej firmie, możemy walczyć, ale równie dobrze możemy wykorzystać swoją wiedzę i spróbować sił we własnym biznesie.
Jak uważa Ewa Dąbrowska, Dyrektor ds. Bancassurance i Marketingu Bezpośredniego, Region Europy Południowo-Wschodniej, MetLife- kobiety powinny być bardziej aktywne.
- W mojej firmie mamy Klub Kobiet - miejsce, gdzie wymieniamy się doświadczeniami, budujemy relacje, uzyskujemy wsparcie i porady od innych kobiet. Mamy też nieformalnych coachów i mentorów. Klub organizuje szkolenia oraz warsztaty podnoszące nasze kwalifikacje i poszerzające wiedzę na temat zarządzania karierą. Ważne dla nas jest także wsparcie tych mężczyzn, którym zależy na rozwoju kobiet. Na podstawie rozmów w Klubie Kobiet na temat tego, co mogłoby wpłynąć na zmianę sytuacji dotyczącej małej liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych, wypracowałyśmy wiele ciekawych pomysłów i sugestii.”- mówi Ewa Dąbrowska- Najczęściej podkreślany był elastyczny czas pracy, jako bardzo ważny element zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Wszystkie mówiłyśmy, że zdalna praca kilka razy w miesiącu, jako element elastycznego czasu pracy, pozwoliłaby lepiej zorganizować podział obowiązków pomiędzy domem a pracą zawodową. Problem ten jest też często wskazywany jako jedna z głównych barier podejmowania decyzji o ewentualnej karierze menedżerskiej przez młodsze kobiety. Obawiają się, że nowe stanowiska będą wymagać większego zaangażowania czasowego - a będą - w związku z tym wpłynie to negatywnie na ich życie rodzinne.- dodaje.
Podejmując odpowiednie, stanowcze działania da się rozbić szklany sufit blokujący kobiety w rozwoju zawodowym. Jednak, aby tak się stało, istotna jest przede wszystkim zmiana myślenia, podejścia, otwartość na dialog i gotowość do wdrażania ustalanych zaleceń. Siła kobiet drzemie w ich wierze w siebie oraz współpracy ze sobą. Czy to jednak wystarczy? Na pewno nie. Jeszcze wiele lat rynek nie będzie sprawiedliwie wynagradzał kobiet za ich potencjał, ciężką pracę. Pozostaje więc walczyć ze stereotypami i nie bać się próbować.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Grant Thornton, fundacjaliderekbiznesu.pl