Edyta Kurek

Jako ekspert w dziedzinie wystąpień publicznych pojawia się na scenie przed dużym audytorium. Największe, przed którym wystąpiła liczyło ponad 10 tysięcy osób.


Jej mottem życiowym są słowa Nelsona Mandeli:


It always seems impossible until it’s done”


Od 25 lat piastuje kierownicze stanowiska w międzynarodowych korporacjach. Pracowała w 30 krajach Europy, Bliskiego Wschodu i Centralnej Azji. Ma doświadczenie w takich branżach jak nowe technologie, IT, wellness, branża kosmetyczna czy sprzedaż bezpośrednia. Jest Członkiem Rad Nadzorczych w polskich i międzynarodowych firmach. W latach 2011-2013 pełniła funkcję Przewodniczącej Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej oraz Członka Zarządu Rosyjskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej w latach 2015-2017.


 Ma dwie ogromne pasje: wielokulturowość i jej wpływ na biznes oraz ludzie i ich potencjał. Żeby móc efektywniej wspierać ich w rozwoju, ukończyła podyplomowe studia coachingu na Uniwersytecie SWPS. Współtworzyła program i była wykładowcą na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.


 Jest absolwentką studiów magisterskich ze specjalizacją Eksploatacja Elektrowni Jądrowych w Moskiewskim Instytucie Energetycznym.